เพชรแท้ รถเช่า
โทร 053-715250, 091-3030406
  • en
  • th

วิธีการชำระเงิน


วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถโอนเงินเพื่อจองรถได้ที่

โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ (สาขาเซ็นทรัลเชียงราย)

เลขที่บัญชี: 403-528648-9

ชื่อบัญชี: ตฤณ เชื้อบุญมา

 

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเช่ารถ "เพชรแท้ รถเช่า"

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบขับขี่รถยนต์

3. เงินค่าประกัน (กรณีเดินทางไปกลับโดยสายการบินจะใช้ Booking ของสายการบินที่ไปและกลับ แทนได้ไม่ต้องใช้เงินหรือบัตรเครดิตวางประกัน)

หมายเหตุ: ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่รถยนต์ตัวจริงในวันรับรถ